viac ako
20
rokov na trhu

Vitajte na stránkach účtovnej a daňovej spoločnosti, ktorá vám ponúka vedenie a kontrolu všetkých typov účtovníctva s možnosťou u nás kancelárii alebo aj priamo u klienta, prostredníctvom vzdialeného prístupu. Ďalej poskytujeme služby v oblasti daní, daňových priznaní, personalistiky, výpočtu miezd, auditu a daňového poradenstva.Kanceláriu máme v meste Topoľčany.

Vitajte na stránkach účtovnej a daňovej spoločnosti, ktorá vám ponúka vedenie a kontrolu všetkých typov účtovníctva s možnosťou u nás kancelárii alebo aj priamo u klienta, prostredníctvom vzdialeného prístupu. Ďalej poskytujeme služby v oblasti daní, daňových priznaní, personalistiky, výpočtu miezd, auditu a daňového poradenstva.Kanceláriu máme v meste Topoľčany.

Všetky naše služby spoločnosť poskytuje od roku 1996 prostredníctvom tímu kvalifikovaných účtovníčok, ktoré pracujú pod dohľadom licencovaného daňového poradcu a audítora Ing. Miroslava Bobockého
ďaňový poradca ev. č. 456/96, auditor SKAU č.827

Naša spoločnosť ABM AUDIT s.r.o., je audítorskou spoločnosťou. Evidenčné číslo licencie spoločnosti, vydanej Slovenskou komorou audítorov, oprávňujúcou na výkon činnosti : 000242

Sme členmi :

SKAU SKDP