Daňové poradenstvo

V rámci vedenia účtovníctva ponúkame tieto služby :

  • Komplexné služby v oblasti daňového poradenstva, od konzultácií až po zastupovanie pred správcom dane
  • Daňové poradenstvo podľa jednotlivých druhov daní pre právnické a fyzické osoby
  • Odborné stanoviská na posúdenie daňových aspektov významných hospodárskych operácií
  • Konzultácie o súvisiacich predpisoch v kombinácii s daňovými povinnosťami klienta
  • Daňové plánovanie
  • Vypracovanie daňových priznaní k dani z príjmov pre právnické a fyzické osoby,dani z pridanej hodnoty, daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľností, atď.
  • Zastupovanie pred správcom dane pri daňovom konaní (registrácie, podanie žiadostí, pomoc pri obhajobe pri daňovej kontrole a pod.)
  • Informácie o aktuálnych zmenách daňových predpisov
  • Vybavovanie vrátenia DPH zahraničným osobám