Vedenie účtovníctva

Poskytujeme službu vedenie účtovníctva podľa platných slovenských predpisov. Vedenie účtovníctva vykonávame na základe zmluvy uzavretej s klientom.Pri poskytovaní tejto služby máte pridelenú účtovníčku, ktorá spracováva Vaše účtovníctvo a zároveň s Vami komunikuje.Vašou jedinou starosťou bude doručiť nám včas Váše účtovné doklady. Služba vedenie účtovníctva zahŕňa v sebe aj službu daňového poradcu, ktorý Vám bude k dispozícii za účelom zastupovania pri daňovej kontrole ako aj za účelom optimalizácie Vašich daňových odvodov v rámci zákonov platných v SR.Účtovníctvo poskytujeme na základe uzavretej zmluvy, na základe ktorej preberáme zodpovednosť za chyby, ktoré by sme Vám mohli spôsobiť vedením účtovníctva.Na tieto účeli má naša spoločnosť uzavreté poistenie. Účtovníctvo vedieme v software PROLUC. Účtovníctvo je možne viesť aj vo vašich priestoroch a na vašom počítači prostredníctvom vzdialeného prístupu. V tomto prípade je možná napr. spolupráca spôsobom, že vy ako klient si môžete sám vystavovať a evidovať faktúry a naša účtovníčka sa pripojí do vašej firmy a doklady zaúčtuje.

V rámci vedenia účtovníctva ponúkame tieto služby :

  • Priebežná vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva
  • Spracovanie a podanie priznania k DPH prípadne podanie súhrnného výkazu
  • Nastavenie účtovných výstupov ( účtovných zostáv a reportov) podľa požiadaviek klienta
  • Priebežné účtovné a daňové poradenstvo
  • Vypracovanie daňového priznania vrátane príloh a jeho podanie na daňový úrad
  • Zostavenie účtovných závierky podľa slovenských zákonov
  • Zverejnenie účtovnej závierky v zbierke listín ( len pri právnických osobách)
  • Zastupovanie klienta pred správcom dane